AVSProjekt.cz

 

ÚVOD

PROFIL FIRMY

SLUŽBY

REFERENCE

SPOLUPRÁCE

KONTAKTY

POLITIKA KVALITY

PROFIL FIRMY AVSProjekt

 

Kvalifikační předpoklady – Technické, materiální a profesní vybavení

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti projektování novostaveb komunikací, jejich rekonstrukci a oprav, především ve specifických podmínkách hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji. Projektová činnost firmy v této oblasti trvá nepřetržitě více než 40let. (dříve jako útvar projekce PSVS a.s.)

V rámci oboru pozemních komunikací vypracováváme projektové dokumentace na vozovky, chodníky, parkoviště, odstavné a jiné zpevněné plochy, včetně souvisejících geodetických, průzkumných a ostatních prací. Jedná se o všechny stupně PD, studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace pro ohlášení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele, realizační dokumentace i dokumentace skutečného provedení staveb.

K činnosti projektového ateliéru patří i dokumentace dopravních opatření (DIO, DIR).

Firma provádí také související a následný inženýring, včetně autorského a technického dozoru na stavbách.

Projektový ateliér využívá grafickou a výpočetní techniku pro elektronické zpracování všech částí a stupňů PD a pro plnohodnotnou projekční a geodetickou činnost.

Vazby firmy na úřady státní správy, investory, policii apod. jsou přínosem pro kvalitní zajištění PD pro dopravní stavby jakož i podpora stavební činnosti na základě projektových dokumentací vypracovaných v projektovém ateliéru.

 

 
AVSProjekt s.r.o. - 142 00 Praha 4, Jirčanská 828/3 - +420 244 463 973 - info@avsprojekt.cz - www.avsprojekt.cz