AVSProjekt.cz

 

ÚVOD

PROFIL FIRMY

SLUŽBY

REFERENCE

SPOLUPRÁCE

KONTAKTY

POLITIKA KVALITY

 
SLUŽBY PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU AVSPprojekt

 

- geodetické práce, průzkumné a ostatní předprojektové práce

- studie (pro dopravní stavby, dopravní opatření, dopravu v klidu ...)

- dokumentace k územnímu rozhodnutí DÚR

- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP

- realizační dokumentace stavby RDS

- dokumentace pro výběr zhotovitele DZS

- dokumentace skutečného provedení stavby DSP

- dokumnetace dopravně.inženýrských opatření DIO, DIR

- související a následný inženýring

- autorský a technický dozor na stavbách

- poradenství a konzultace v oboru dopravních staveb 

 
AVSProjekt s.r.o. - 142 00 Praha 4, Jirčanská 828/3 - +420 244 463 973 - info@avsprojekt.cz - www.avsprojekt.cz